Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 30-aug-2023 | Effectieve datum 30-aug-2023

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van

DEEN FIGURE SKATING,
Herenweg 62C,
Noord-Holland
1935AG,
Nederland (hierna “wij” of “ons”),
e-mail: info@deenfigureskating.com,
telefoon: 0610930909

met betrekking tot de verzameling,
het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie
die wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt
(https://deenfigureskating.com) (hierna de “Dienst”). Door toegang te krijgen tot de
Dienst of deze te gebruiken, stemt u in met de verzameling, het gebruik en
de openbaarmaking van uw informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid.
Als u hiermee niet akkoord gaat, krijgt u geen toegang tot de Dienst en mag u deze niet gebruiken.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen zonder
enige voorafgaande kennisgeving en zullen het herziene
Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid wordt
van kracht 180 dagen na publicatie op de Dienst, en uw
voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd
houdt in dat u het herziene Privacybeleid accepteert. Wij raden
u daarom aan om deze pagina regelmatig door te nemen.

 1. Informatie die wij verzamelen:

  Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

  1. Naam
  2. E-mail
  3. Mobiel
  4. Geboortedatum
  5. Adres
  6. Betaalgegevens
  7. Geslacht
 2. Hoe wij uw informatie gebruiken:

  Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

  1. Gebruikersaccount aanmaken
  2. Betaling verwerken
  3. Klantbestelling beheren
  4. Sitebeveiliging

  Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we uw toestemming vragen
  en zullen we uw informatie alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen, en dan alleen
  voor het doel of de doelen waarvoor u toestemming heeft verleend, tenzij de wet anders vereist.

 3. Bewaring van uw informatie:

  Wij zullen uw persoonlijke informatie bij ons bewaren gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun accounts hebben beëindigd,
  of zolang als we het nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor de informatie werd verzameld, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.
  We moeten bepaalde informatie mogelijk langer bewaren, zoals voor archiverings- of rapportagedoeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving,
  of om andere legitieme redenen zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enzovoort. Anonieme en geaggregeerde informatie die u niet direct
  of indirect identificeert, kan onbeperkt worden opgeslagen.

 4. Uw rechten:

  Afhankelijk van de geldende wetgeving heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens,
  deze te corrigeren of te wissen, een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken
  of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonlijke informatie over te dragen aan een andere entiteit,
  uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde instantie,
  en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@deenfigureskating.com.
  We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  U kunt zich afmelden voor directe marketingcommunicatie of voor de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen via info@deenfigureskating.com.

  Let op: als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken,
  of als u de toestemming voor verwerking intrekt voor de vereiste doeleinden, heeft u mogelijk geen toegang tot de diensten waarvoor uw informatie is verzameld.

 5. Cookies en dergelijke:

  Voor meer informatie over hoe we deze en uw keuzes met betrekking tot deze volgtechnologieën gebruiken,
  verwijzen we u naar ons
  Cookiebeleid.

 6. Beveiliging:

  De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om verlies,
  misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we
  echter geen absolute beveiliging garanderen en bijgevolg kunnen we de beveiliging van informatie die u aan ons doorgeeft niet waarborgen.
  U doet dit op eigen risico.

 7. Links naar derden & Gebruik van uw informatie:

  Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking
  op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief derden die websites of diensten exploiteren die toegankelijk zijn
  via een link op de Dienst. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle
  over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleidsregels of praktijken van externe sites of diensten.

 8. Klachten / Functionaris voor gegevensbescherming:

  Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming via
  DEEN FIGURE SKATING,
  Herenweg 62C,
  e-mail: info@deenfigureskating.com.
  We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Privacybeleid gegenereerd met CookieYes.